Consultus Publishing Services


CPS| Ziva ChiShona ECD A Teacher's Guide
CPS| Ziva ChiShona ECD A Teacher's Guide

CPS| Ziva ChiShona ECD A Teacher's Guide

Price

$7.48
Shipping Shipping information not available
Rating:
   0 Reviews
Author:
Publisher: Consultus Publishing Services
ISBN:    9780797472938
Summary:CPS| Ziva ChiShona ECD A Teacher's Guide

$7.48CPS| Ziva ChiShona ECD A Teacher's Guide

 • Rakanyorwa richitevedzera zvinodiwa nebumbiro idzva redzidzo re primary ne secondary ( new curriculum2015-2022)
 • rinopa gwara kumudzidzisi
 • rine kudyidzana kukuru nemagwaro anoshandiswa nevana
 • rinopa vadzidzisi mazano okudzidzisa chishona akanatsopepetwa nenyanzvi
 • richarerutsira vadzidzisi basa sezvo hurongwa hwaro huchivasiira nguva yekuita tsvakurudzo dzekubatsira vadzidzi 
 •  
 • mariri munowana
 • Vavariro yezvidzidzo zve svondo
 • zvombo zvekushandisa zvingadiwa
 • Mafambisirwe ezvidzidzo
 •  
 • hezvoko vadzidzisi, heuno mubatsiri
 • nakirwai nekurerukirwa nebasa renyu

Cannot be returned once delivered

You need to login to make a review

Related ProductsRecently Viewed Books