Consultus Publishing Services


CPS Rava ChiShona Book 10 Ngano
CPS Rava ChiShona Book 10 Ngano

CPS Rava ChiShona Book 10 Ngano

Price

$3.93
Shipping Shipping information not available
Rating:
   0 Reviews
Author:
Publisher: Consultus Publishing Services
ISBN:    9780797469099
Summary:A. Chingwaru, C. Maphosa, K. Mapengo, M. Kamudyaiwa, P. Masvaure, R. Bepe, R. Kadzirange, R. Mupung

$3.93CPS Rava ChiShona Book 10 Ngano

  • Rine mabhuku gumi anoparura nzvovera nenzvanyira dzinodzidzwa nevana mugore rekutanga.
  • Rine nyaya dzinovakwa nemazwi anobva munzvanyira dzadzidziswa
  • Rinodzidzisa vana padiki nepadiki, nhanho ne nhanho, kuverenga mitsara risingadzipe vana nemabapatyuro e chishona
  • Rine nyaya dzinofadza,dzinosekesa nedzinodzidzisa hunhu, tsika nemagariro edu
  • Mwana akapedza kurava bhuku rechigumi anenge ava kukwanisa kubatanidza nzvanyira dzichiumba zvirevo zvinoita kuti paanotanga gore rechipiri anenge ava kugona kurava mitsara yakareba, kuverenga zvirevo zvakareba, kuvaka ngano nekupindura mibvunzo yenzwisiso nezvirevo zvakatwasuka
  • bhuku rimwe nerimwe rinoparura nzvanyira itsva pamusoro pedzimwe dzakaparurwa mumabhuku emumashure

 

 

Cannot be returned once delivered

You need to login to make a review

Related ProductsRecently Viewed Books